profile_picture
Yuhong Zhong | ้’Ÿๅฎ‡ๅฎ
 (he/him)
Ph.D. Student, Columbia University
yz [at] cs [dot] columbia [dot] edu

Hello! I am a second-year Ph.D. student in Computer Science at Columbia University advised by Asaf Cidon. I am broadly interested in computer systems, especially storage systems, eBPF, memory tiering, and CXL. Before starting my Ph.D., I was a software engineer at VMware in the vSAN group working on vSAN Express Storage Architecture and SplinterDB. I received my master’s degree at Columbia University and my bachelorโ€™s degree at Harbin Institute of Technology.

Education

Columbia University
2022 - Present
Ph.D. in Computer Science
Advisor: Asaf Cidon
Columbia University
2019 - 2021
M.S. in Computer Science
Harbin Institute of Technology
2015 - 2019
B.Eng. in Computer Science and Technology

Industry Experience

Microsoft
2023 - Present
Research Intern, Azure Systems Research
Mentor: Daniel Berger
VMware
2021 - 2022
Software Engineer, vSAN Group
TuSimple
2020
Software Engineer Intern, Sensor Software Team

News

  • 2024-03-21 Memstrata accepted to OSDI ‘24! (the paper will be available soon)
  • 2023-09-05 Super excited ๐Ÿ˜† to start as a research intern in Azure Systems Research with Daniel Berger as my mentor!
  • 2023-05-17 Gave a talk about the limitations of PEBS for tracking main memory requests
  • 2023-03-28 Memtrade accepted to SIGMETRICS ‘23!
  • 2022-07-11 XRP wins Jay Lepreau Best Paper Award at OSDI ‘22!

Publications

Managing Memory Tiers with CXL in Virtualized Environments, OSDI '24 (to appear)
BPF-oF: Storage Function Pushdown Over the Network, Arxiv
Memtrade: Marketplace for Disaggregated Memory Clouds, SIGMETRICS '23
XRP: In-Kernel Storage Functions with eBPF, OSDI '22
Jay Lepreau Best Paper Award
BPF for Storage: An Exokernel-Inspired Approach, HotOS '21
Yuhong Zhong* , Hongyi Wang* , Yu Jian Wu* , Asaf Cidon , Ryan Stutsman , Amy Tai , Junfeng Yang (* equal contribution)

Talks

Memory Tiering with Flat Memory Mode and Mitigating Performance Outliers
Azure Systems Research Group, Microsoft, February 2024
Xeon Memory Tiering Working Group, Intel, January 2024
Limitations of PEBS for Tracking Main Memory Requests
Azure Systems Research Group (Host by Prof. Mark D. Hill), Microsoft, March 2023
XRP: In-Kernel Storage Functions with eBPF
Harvard University Systems Seminar, March 2024
University of Wisconsin-Madison Systems Reading Group, March 2024
University of Washington Systems Seminar, February 2024
UCSD Big Arch Seminar, February 2024
Cornell University Systems Seminar, September 2023
Microsoft Research Asia ACE Talk Series, March 2023
Meta Systems Talk, October 2022
eBPF Summit 2022, September 2022
USENIX OSDI 2022, July 2022
BPF for Storage: An Exokernel-Inspired Approach
ACM HotOS 2021, June 2021

Service